457 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ. Інформаційно-аналітичний відділ

1. Начальник 

2. Положення про відділ

3. Кількість і назва посадових осіб

4. Режим роботи

5. Контакти 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення 22 сесії Ізюмської міської ради

№ 879 від 30.01.2004 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційних технологій виконкому

Ізюмської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ інформаційних технологій утворено у складі міськвиконкому згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та структурою органів управління Ізюмської міської ради, затвердженою рішенням міськвиконкому.

1.2. Відділ в своїй діяльності підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та безпосередньо керуючому справами міськвиконкому. Керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у відповідності з Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.4. Структура та кількісний склад відділу затверджується рішенням виконкому міської ради.

ІІ. Основні завдання, функції інформаційно-технічного відділу.

2.1. Відділ свою роботу здійснює на основі перспективних та поточних планів, погоджених з міським головою.

2.2. У рамках своїх повноважень, визначених даним Положенням, Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про державну таємницю”, відділ забезпечує виконання законодавчих актів України, Указів і розпоряджень Президента України, Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень та вказівок міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету, взаємодіє з відділами, управліннями та іншими підрозділами міськвиконкому, підприємствами, що входять до комунальної власності міської ради.

2.3. Розробка перспективного плану розвитку інформаційно-довідкових систем та баз даних, для використання службами та відділами виконкому;

— розробка та впровадження програмного забезпечення власними силами та з залученням сторонніх організацій;

— проведення перспективної політики з впровадження новітніх інформаційних технологій, оргтехніки та прикладного програмного забезпечення у системі опрацювання інформації та діловодстві в відділах та службах виконкому, сприяння підвищенню професійного рівня співробітників у сфері ІТ ;

 • забезпечення роботи комп’ютерної та оргтехніки, легалізованого програмного забезпечення затвердженого до використання у підрозділах виконкому;
 • консультативна допомога відділам, управлінням та службам виконкому з питань інформаційних технологій;
 • придбання легалізованого програмного забезпечення та комп’ютерної оргтехніки ;
 • вивчення перспективних напрямків розвитку інформаційних технологій та можливість їх застосування в сфері державного управління;
 • надання рекомендацій по дотриманню санітарних норм та правил на робочих місцях, обладнаних ЕОМ;
 • проведення інформаційно-аналітичної роботи з питань опитів громадської думки, аналізу економічної і суспільно-політичної статистики та обробка і аналіз відповідних даних;
 • стратегічне планування в сфері використання інформаційних технологій для прийняття управлінських рішень;
 • організація та підтримання безпаперового документообігу та контролю за виконанням окументів.

2.4. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів в обласному центрі підвищення кваліфікації та в Харківському філіалі Академії державного управління при Президенті України.

ІІІ. Права і обов’язки відділу.

3.1. Відділ повинен та має право:

– перевіряти у рамках своїх повноважень, визначених даним Положенням, додержання вимог діючого законодавства управліннями, відділами та службами міськвиконкому, а також підприємствами комунальної власності;

– одержувати від керівників управлінь, відділів та служб міськвиконкому довідки, документи, розрахунки інші матеріали, необхідні для виконання, покладених на відділ завдань;

 • залучати, за згодою керівників управлінь, відділів та служб міськвиконкому, підприємств комунальної власності, відповідних спеціалістів для підготовки необхідної інформації, а також для розробки та здійснення заходів, які проводяться відділом, відповідно до покладених на нього обов’язків;
 • перевіряти і визначати ефективність проведення заходів іншими структурними підрозділами міськвиконкому щодо розв’язання поточних проблем ІТ;
 • вносити пропозиції керівництву міськвиконкому щодо вдосконалення роботи орг та комп’ютерної техніки у відділах, службах міськвиконкому;
 • визначати доцільність придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для відділів, управлінь та служб виконкому за кошти місцевого бюджету;
 • здійснювати контроль за виконанням санітарних норм та правил, техніки безпеки при роботі з комп’ютерною технікою в відділах, управліннях та службах виконкому;
  – визначати політику в галузі використання інформаційних технологій відділами, службами та управліннями міської ради;
 • здійснювати контроль за використанням комп’ютерної техніки і відділах, управліннях та службах виконкому і давати пропозиції по покращенню її використання.
 • Здійснювати контроль за надходженням інформації, контроль за проходженням документів в системі без паперового документообігу.

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

51 СЕСІЯ  5 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2008 року № 2758

Про впорядкування структури Ізюмської

міської ради та її виконавчих органів

Заслухавши доповідь в.о. міського голови Ольшанського К.С. про необхідність впорядкування структури Ізюмської міської ради та її виконавчих органів, беручи до уваги що 27 листопада 2007 року на 26 сесії Ізюмської міської ради 5 скликання рішенням №1434 після довготривалого обговорення впродовж 3-4 місяців була затверджена структура Ізюмської міської ради 5 скликання з урахуванням всіх пропозицій депутатів. Але згідно Закону України “Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” передбачалась розробка типових штатів органів місцевого самоврядування Кабінетом Міністрів України. Рішенням 29 сесії Ізюмської міської ради №1695 від 14.01.2008 року п.13 призупинено дію рішення 26 сесії №1434 “Про затвердження структури Ізюмської міської ради та її виконавчих органів” крім управління у справах сім’ї та молоді та служби у справах дітей, виведено їх із структури виконавчого комітету міської ради як самостійні структурні підрозділи міської ради, та введено їх в мережу установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету як головні розпорядники коштів.

В зв’язку з тим, що рішення Ізюмської міської ради №1434 не набрало чинності, так як його дію було призупинено, Ізюмська міська рада та її виконавчий комітет працювали на підставі рішення 17 сесії від 27.04.2007 року №0909. На дане рішення, розробником і доповідачем якого була керуюча справами виконавчого комітету Бабіна Л.Д., були подані протести та приписи Ізюмського міжрайонного прокурора та багаточисельні скарги депутатів.

В зв’язку з тим, що рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року номер справи 10-рп/2008 положення Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” в частині що стосується встановлення типових штатів для органів самоврядування були визнані такими, що не відповідають Конституції, керуючись ст.ст.26, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Ізюмська міська рада вирішила:

1.Поновити дію рішення Ізюмської міської ради 5 скликання №1434 від 27.11.2007 року та внести в нього зміни:

-п.1 даного рішення викласти в наступній редакції: “Затвердити структуру Ізюмської міської ради та її виконавчих органів у кількості 175,5 чол. (додаток №1)”

2.Внести зміни та доповнення в додаток №1 вищевказаного рішення, а саме:

– ввести посаду спеціаліста до архівного відділу;

– ввести посаду бухгалтера до апарату Ізюмської міської ради;

– змінити назву „державний реєстратор” на „відділ державної реєстрації” (відповідно до Положення про відділ затвердженого рішенням 47 сесії Ізюмської міської ради 5 скликання №2636);

– реорганізувати “відділ архітектури та містобудування” та “відділ земельних відносин” у “відділ землевпорядкування, архітектури, містобудування та ГІС” у кількості 4 чоловік;

– структуру управління житлово-комунального господарства затвердити в кількості 11,5 чоловік, скоротити посаду заступника начальника управління та реорганізувати відділ капітального ремонту та будівництва та відділ благоустрою, екології та енергозбереження у відділ капітального будівництва та благоустрою в кількості 4 чоловік.

– В зв’язку з веденням в дію єдиної технології прийому громадян, до структури управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради внести наступні зміни:

 

 

 

Назва /strong align=службах виконкому, сприяння підвищенню професійного рівня співробітників у сфері ІТ;span style=span style= відділу (до реорганізації, згідно структури затвердженої рішенням сесії від 27.11.2007 №1434)

кіль-кість працівників

Назва відділу ( після проведення реорганізації)

кіль-кість працівників

1

Апарат управління

3

Апарат управління

3

2

юридичний відділ та робота з кадрами

2

Відділ юридичної, кадрової та загальної роботи

8

3

обслуговуючий персонал

8

(приєднаний до відділу правової, кадрової та загальної роботи)

3

Відділ державних соціальних інспекторів

4

Відділ державних соціальних інспекторів

3

4

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

4

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

5

6

Відділ грошових виплат і компенсацій

25

Відділ грошових виплат і компенсацій

24

7

Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

8

Відділ автоматизованої обробки інформації

4

8

(реорганізований з відділу автоматизованої обробки інформації; відділу грошових виплат і компенсацій)

Відділ формування виплатних документів

6

9

відділ з питань праці та соціально-трудових відносин

4

відділ з питань праці та соціально-трудових відносин

4

10

відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

10

відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

6

11

(реорганізований з відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення; відділу державних соціальних інспекторів)

Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

5

 

всього:

68

всього:

68

 

 • Підпорядкувати міському голові відповідно до чинного законодавства:

-відділ ведення державного реєстру виборців;

-відділ державної реєстрації;

-юридичний відділ;

– відділ режимно – секретної, мобілізаційної та кадрової служби.

4.Рішення Ізюмської міської ради 5 скликання №0909 від 27.04.2007 року вважати таким що втратило чинність.

5.Рішення набирає чинності з 01.01.2009 року.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ізюмської міської ради Ольховського О.Г.

Електронна платформа Громадський бюджет