529 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ. Відділ технічного забезпечення та комп’ютерного сервісу

1. Начальник 

2. Положення про відділ

3. Кількість і назва посадових осіб

4. Режим роботи

5. Контакти 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення 22 сесії Ізюмської міської ради

№ 879 від 30.01.2004 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційних технологій виконкому

Ізюмської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ інформаційних технологій утворено у складі міськвиконкому згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та структурою органів управління Ізюмської міської ради, затвердженою рішенням міськвиконкому.

1.2. Відділ в своїй діяльності підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та безпосередньо керуючому справами міськвиконкому. Керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у відповідності з Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.4. Структура та кількісний склад відділу затверджується рішенням виконкому міської ради.

ІІ. Основні завдання, функції інформаційно-технічного відділу.

2.1. Відділ свою роботу здійснює на основі перспективних та поточних планів, погоджених з міським головою.

2.2. У рамках своїх повноважень, визначених даним Положенням, Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про державну таємницю”, відділ забезпечує виконання законодавчих актів України, Указів і розпоряджень Президента України, Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень та вказівок міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету, взаємодіє з відділами, управліннями та іншими підрозділами міськвиконкому, підприємствами, що входять до комунальної власності міської ради.

2.3. Розробка перспективного плану розвитку інформаційно-довідкових систем та баз даних, для використання службами та відділами виконкому;

— розробка та впровадження програмного забезпечення власними силами та з залученням сторонніх організацій;

— проведення перспективної політики з впровадження новітніх інформаційних технологій, оргтехніки та прикладного програмного забезпечення у системі опрацювання інформації та діловодстві в відділах та службах виконкому, сприяння підвищенню професійного рівня співробітників у сфері ІТ ;

 • забезпечення роботи комп’ютерної та оргтехніки, легалізованого програмного забезпечення затвердженого до використання у підрозділах виконкому;
 • консультативна допомога відділам, управлінням та службам виконкому з питань інформаційних технологій;
 • придбання легалізованого програмного забезпечення та комп’ютерної оргтехніки ;
 • вивчення перспективних напрямків розвитку інформаційних технологій та можливість їх застосування в сфері державного управління;
 • надання рекомендацій по дотриманню санітарних норм та правил на робочих місцях, обладнаних ЕОМ;
 • проведення інформаційно-аналітичної роботи з питань опитів громадської думки, аналізу економічної і суспільно-політичної статистики та обробка і аналіз відповідних даних;
 • стратегічне планування в сфері використання інформаційних технологій для прийняття управлінських рішень;
 • організація та підтримання безпаперового документообігу та контролю за виконанням окументів.

2.4. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів в обласному центрі підвищення кваліфікації та в Харківському філіалі Академії державного управління при Президенті України.

ІІІ. Права і обов’язки відділу.

3.1. Відділ повинен та має право:

– перевіряти у рамках своїх повноважень, визначених даним Положенням, додержання вимог діючого законодавства управліннями, відділами та службами міськвиконкому, а також підприємствами комунальної власності;

– одержувати від керівників управлінь, відділів та служб міськвиконкому довідки, документи, розрахунки інші матеріали, необхідні для виконання, покладених на відділ завдань;

 • залучати, за згодою керівників управлінь, відділів та служб міськвиконкому, підприємств комунальної власності, відповідних спеціалістів для підготовки необхідної інформації, а також для розробки та здійснення заходів, які проводяться відділом, відповідно до покладених на нього обов’язків;
 • перевіряти і визначати ефективність проведення заходів іншими структурними підрозділами міськвиконкому щодо розв’язання поточних проблем ІТ;
 • вносити пропозиції керівництву міськвиконкому щодо вдосконалення роботи орг та комп’ютерної техніки у відділах, службах міськвиконкому;
 • визначати доцільність придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для відділів, управлінь та служб виконкому за кошти місцевого бюджету;
 • здійснювати контроль за виконанням санітарних норм та правил, техніки безпеки при роботі з комп’ютерною технікою в відділах, управліннях та службах виконкому;
  – визначати політику в галузі використання інформаційних технологій відділами, службами та управліннями міської ради;
 • здійснювати контроль за використанням комп’ютерної техніки і відділах, управліннях та службах виконкому і давати пропозиції по покращенню її використання.
 • Здійснювати контроль за надходженням інформації, контроль за проходженням документів в системі без паперового документообігу.

 

Електронна платформа Громадський бюджет