Офіційний сайт міста Ізюм

121 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ_Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики

 

Структура

відділу організаційної роботи та внутрішньої політики

виконавчого комітету Ізюмської міської ради

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

 

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики

3

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

2

 

Затверджено

рішенням 25 сесії Ізюмської

міської ради 5 скликання

від 26 жовтня 2007 р. №1317

Положення

про відділ організаційної роботи та внутрішньої політики

виконавчого комітету Ізюмської міської ради

1.Загальні положення

1.Відділ відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Ізюмської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Ізюмської міської ради, котрий підзвітний і підконтрольний Ізюмській міській раді та підпорядкований виконавчому комітету Ізюмської міської ради, є структурним підрозділом виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

Відділ не має статусу юридичної особи.

Відділ підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України та нормативними актами, Постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, регламентом роботи виконавчого комітету Ізюмської міської ради, розпорядженнями Харківської облдержадміністрації та Ізюмського міського голови, вказівками керуючої справами виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

3.Діяльність Відділу здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи виконавчого комітету Ізюмської міської ради, плану роботи Відділу, індивідуальних планів роботи його працівників.

4.Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими виконавчими органами Ізюмської міської ради, органами місцевого самоврядування різних рівнів, політичними партіями, об’єднаннями громадян, органами державної влади.

5.Положення про Відділ затверджується рішенням сесії Ізюмської міської ради.

2.Структура Відділу

1.Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади Ізюмським міським головою у відповідності з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” .

1.1. Завідувач Відділу:

– здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

– визначає права та обов’язки працівників відділу;

– виконує інші обов’язки, покладені на нього.

2.Структура, загальна чисельність та витрати на утримання Відділу затверджується Ізюмською міською радою.

3.Працівники Відділу мають службові посвідчення встановленого зразка.

3.Основні функції та завдання Відділу

1.Контроль за виконанням Законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень Харківської облдержадміністрації, рішень Ізюмської міської ради та виконавчого комітету Ізюмської міської ради з питань внутрішньої політики та організаційної роботи.

2.Складання проектів планів роботи виконавчого комітету Ізюмської міської ради та подання їх на розгляд Ізюмському міському голові. Контроль за виконанням планів виконавчого комітету Ізюмської міської ради та Відділу.

3.Контроль за встановленими строками проведення засідань виконавчого комітету Ізюмської міської ради; організаційне забезпечення проведення засідань виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

Підготовка необхідних документів, доповідей, проектів рішень та інших матеріалів для проведення засідань виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

4.Надання необхідної допомоги депутатам всіх рівнів у здійсненні ними депутатських повноважень в роботі з населенням, у виборчих округах при розгляді ними пропозицій, заяв та скарг виборців.

5.Перевірка стану організації, контролю та виконання рішень і документів у відділах та управліннях виконавчого комітету Ізюмської міської ради, вживання заходів для покращення якості цієї роботи.

6.Організаційно-технічне забезпечення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Ізюмської міської ради, Ізюмського міського голови, референдумів згідно із законодавством.

7.Контроль за роботою комісій виконавчого комітету Ізюмської міської ради, своєчасним внесенням секретарями комісій змін у їх персональний склад.

8.Участь у роботі робочих груп з розгляду питань, вирішення яких відноситься до компетенції Відділу.

9.Контроль та координація роботи органів самоорганізації населення, за звітами і виборами складу квартальних комітетів. Планування та організація навчання органів самоорганізації населення. Узагальнення підсумків проведення зборів громадян на кварталах міста, складання заходів по виконанню пропозицій громадян, висловлених на зборах; контроль за їх виконанням.

10.Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті Ізюмі, інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави, сприяння органам місцевого самоврядування у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями та засобами масової інформації.

11.Аналіз діяльності політичних партій, громадських та релігійних організацій у місті; розробка пропозицій щодо заходів, спрямованих на взаємодію Ізюмського міського голови з політичними партіями та громадськими організаціями; підготовка матеріалів з питань внутрішньої політики для доповідей Ізюмському міському голові.

12.Забезпечення виконання законодавства із всебічного розвитку та функціонуванню української мови як державної у діловодстві, у спілкуванні з громадянами, політичними партіями та громадськими організаціями, а також відповідно до ст.10 Конституції України використання російської та мов національних меншин.

13.Розгляд звернень громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Відділу у визначений законом термін, підготовка відповідей чи проектів рішень.

14.Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики та організаційної роботи виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

15.Виконання роботи з питань державних нагород, нагород виконавчого комітету Ізюмської міської ради, привітань Ізюмського міського голови зі святами.

16.Забезпечення звітності з питань внутрішньої політики та організаційної роботи перед Харківською обласною державною адміністрацією.

17.Складання та редагування інформацій, доповідей, довідок. Листування з громадянами за їх зверненням, розгляд листів, пропозицій, скарг громадян з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

18.Забезпечення оперативної взаємодії з Ізюмською міською радою, її виконавчими органами, організаціями, установами та підприємствами міста з метою вирішення покладених на Відділ завдань.

19.Інша організаційна робота та робота з питань внутрішньої політики серед населення міста Ізюму, яка виходить із вимог Указів Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.