119 переглядiв

Інтерв’ю з начальником фінансового управління Ізюмської міської ради Іриною Решетняк

01

Бюджет – це головний фінансовий документ, в якому акумулюються кошти для реалізації основних потреб мешканців територіальної громади. Підбито підсумки виконання міського бюджету за січень-вересень поточного року. Про позитивну динаміку його наповнення та виконання планових показників – в інтерв’ю начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Ірини Семенівни РЕШЕТНЯК.

– Ірино Семенівно, розкажіть, будь ласка, скільки коштів надійшло до бюджету міста з початку цього року.
– За 9 місяців поточного року до бюджету міста надійшло коштів в сумі 422,0 млн. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7,8 млн. грн.
У тому числі міжбюджетних трансфертів надійшло 276,3 млн. грн., що становить 65,5% загального обсягу надходжень, що менше в порівнянні з минулим роком на 32,4 млн. грн. за рахунок зменшення коштів субвенцій по соціальному захисту населення на надання субсидій по житлово-комунальним послугам в зв’язку з введенням монетизації.
З державного бюджету до загального фонду надійшло 98 млн. грн. (базова дотація – 26,4 млн. грн, медична – 30,2 млн. грн. та освітня субвенції – 41,4 млн. грн.) , з місцевих бюджетів надійшло 178,3 млн. грн., у тому числі до загального фонду – 165,9 млн. грн., з яких з обласного бюджету по соціальному захисту населення – 139,9 млн. грн. і до спеціального фонду з обласного бюджету надійшло 12,4 млн. грн., з них на реконструкцію системи теплопостачання котельної по вул. Пролетарська 8,8 млн. грн. та на капітальний ремонт фасадів пологового будинку Ізюмської центральної міської лікарні 2,8 млн. грн.)
Бюджет міста Ізюм по доходах за рахунок надходжень по податках і зборах склав 34,5 відсотка від загального обсягу надходжень та виконаний в сумі 145,7 млн. грн., або на 110,4%. В тому числі по загальному фонду виконання склало 133,8 млн. грн. або 107,1% , сума перевиконання складає 8,9 млн. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 39,6 млн. грн. або на 45%. Загальна сума перевиконання за 9 місяців поточного року склала 47,3 млн. грн. По спеціальному фонду виконання склало 11,9 млн. грн. або 170,3% що на 700 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.

– Які види податків є головними для наповнення доходної частини бюджету?
– Основним джерелом податкових надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Його обсяг дорівнює 66,8 млн. грн. або 50% від податкових надходжень, в порівнянні з минулим роком ці надходження збільшились на 15,8 млн. грн.
Вагомим джерелом надходжень до бюджету міста також є місцеві податки та збори, до яких відносяться податок на майно, який включає плату за землю, податок на нерухомість та єдиний податок питома вага яких складає 40% доходної частини і обсяг дорівнює 53,2 млн. грн., що на 24,4 млн. грн., або в 2 рази перевищує показник 2018 року.
По всіх інших джерелах надходжень до загального фонду бюджету міста планові завдання також виконано.
 Основне джерело надходжень по спеціальному фонду це власні надходження бюджетних установ питома вага яких склала 96,7% і надійшло 11,5 млн. грн.
До бюджету розвитку за цей період надійшло 300 тис. грн. (надходження від пайової участі – 94 тис. грн., від продажу земель – 206 тис. грн.)

– За рахунок чого забезпечено виконання та збільшення доходів бюджету?
– По-перше на початку кожного бюджетного періоду виконавчим комітетом Ізюмської міської ради затверджується план заходів щодо наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету згідно якого виконавці і відповідні служби щомісяця звітують про хід виконання цих заходів.
Слід відзначити, що керівництво міста продовжує роботу по зміцненню міського бюджету. Тож з метою збільшення надходжень до міського бюджету та зменшення заборгованостей по платежах до бюджету керівники підприємств-боржників заслуховуються на засіданнях комісій з питань своєчасної сплати податків та з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Так, станом на 1 жовтня по місту залишилась заборгованість по заробітній платі тільки по ВАТ «ІТРЗ» в сумі 213,8 тис. грн.
Для посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті продовжує працювати робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель. Результатом її роботи стало додаткове надходження до бюджету міста коштів від збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства, в сумі 129,0 тис. грн.
До того ж, фінансовим управлінням Ізюмської міської ради постійно розробляються заходи щодо наповнення міського бюджету, а також економного та раціонального використання бюджетних коштів, проводиться щоденний моніторинг надходжень до бюджету міста, аналізуються інформації від установ та служб міста щодо виконання плану заходів а також вносяться пропозиції щодо внесення змін до бюджету з метою отримання додаткових надходжень та їх ефективного використання.

– На що спрямувались кошти, отримані в результаті перевиконання бюджету?
– Видаткова частина міського бюджету за 9 місяців 2019 року виконана в загальній сумі 394,8 млн. грн., в тому числі по загальному фонду – 354,0 млн. грн., по спеціальному – 40,8 млн. грн.
З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводиться в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.
Першочергово кошти були спрямовані на фінансування захищених статей видатків. Так, на заробітну плату з нарахуваннями направлено 121 млн. грн., на харчування – 3 млн. 800 тис. грн., на енергоносії – 15 млн. 100 тис. грн., на виплату пільг, субсидій та соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 139 млн. 900 тис. грн.
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 9 місяців поточного року додатково виділено головним розпорядникам коштів 46 млн. 100 тис. грн.
Ці кошти направлені на необхідні потреби бюджетних установ, які виникли протягом року, а також на покращення та розвиток інфраструктури міста.
В першу чергу додаткові кошти від перевиконання були направлені на забезпечення в повному обсязі потреби на заробітну плату працівників бюджетних установ до кінця поточного року в сумі 5 млн. 800 тис. грн.
Найбільшу суму коштів від перевиконання за 9 місяців 2019 року отримала галузь освіти – 9 млн. 100 тис. грн. Традиційно, частина цих коштів направлена на поточний та капітальний ремонт закладів освіти.
На благоустрій міста від перевиконання доходної частини направлено 7 млн. 300 тис. грн., з урахуванням проведення робіт по поточному ремонту тротуарів, асфальтового покриття між квартальних доріг та асфальтового покриття прибудинкової території.
Крім того, на утримання та проведення поточного і капітального ремонту автомобільних доріг ще направлено 4 млн. 800 тис. грн.
А також, надана фінансова підтримка комунальним підприємствам міста в сумі 4 млн. 100 тис. грн.
На будівництво об’єктів міста направлено 3 млн. 300 тис. грн., з яких на реконструкцію теплопостачання від котельної по вул. Пролетарська – 2 млн. грн.
Решта коштів від перевиконання отримали також галузь охорони здоров’я, культури, фізичної культури та соціального захисту населення.

– Ірино Семенівно, на чому нині зосереджена увага і які головні задачі нині стоять перед Вашим управління на найближчу перспективу?
– На даний час головним завданням фінансового управління є успішне закінчення поточного бюджетного року з максимально можливим забезпеченням потреб всіх головних розпорядників коштів міського бюджету та вчасна і якісна підготовка проекту бюджету на наступний 2020 рік, вже Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади. Ця процедура вже розпочата: рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради затверджені заходи щодо складання проекту бюджету Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки; розроблена і доведена до головних розпорядників коштів інструкція з підготовки бюджетних запитів з обсягами видатків до проекту міського бюджету громади.
Безперечно, кошти, які отримає міський бюджет в наступному році, також будуть направлені на потреби та проведення заходів, направлених на розвиток і покращення іміджу нашої громади, таких як утримання та ремонт автомобільних доріг, благоустрій території, вуличного освітлення, програми по енергозбереженню, реконструкцію та модернізацію соціальних об‘єктів.
Наостанок хочу зазначити, що фінансові питання, мабуть, є одними з найскладніших та найвідповідальніших у механізмі господарювання. Та завдяки злагодженій роботі колективу нашого управління всі проблемні аспекти вирішуються своєчасно. До того ж, відчувається постійна підтримка з боку міської влади і особисто Ізюмського міського голови Валерія Марченка. Тож впевнено можу сказати, що наше місто, наша громада продовжуватимуть й надалі свій розвиток у різних сферах діяльності.

Електронна платформа Громадський бюджет