140 переглядiв

Легалізація праці

img1026405fdd3e1d5a48f473fc2da8c6d6

       При виконавчому комітеті Ізюмської міської ради створена міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, згідно рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради №0277 від 22.03.2017р. “Про затвердження положення та нового складу міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення”.         

       Основними завданнями міської робочої групи є:

       – сприяння діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

       – підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

       Станом на 01.07.2019р. було проведено 3 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких розглядалися такі питання:

Стан впровадження законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати найманим працівникам.

        Відповідно до статті 8 Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік” мінімальна заробітна плата зросла і становить – 4173,00 грн, що потягло за собою збільшення розміру фінансових санкцій за недотримання законодавства про працю.

       У разі порушень трудового законодавства юридичним та фізичним особам – підприємцям, які використовують найману працю, доведеться сплатити такі суми штрафу:

 

Причина штрафу

Розмір штрафу

Сума штрафу

1

– фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

– виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

30 МЗП за кожного працівника

125190,00 грн.

2

– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць;

– виплата заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, не в повному обсязі.

3 МЗП

12519,00 грн.

3

– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

10 МЗП за кожного працівника

41730,00 грн.

4

– недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

10 МЗП за кожного працівника

41730,00 грн.

5

– недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю;

– створення перешкод у проведенні перевірки.

3 МЗП

12519,00 грн.

6

– недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

– недопущення до проведення перевірки з питань оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

– недопущення до проведення перевірки з питань виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;

– створення перешкод у проведенні перевірок з приводу вище перелічених питань в першому пункті цієї таблиці.

100 МЗП

417300,00 грн.

7

– порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбаченими вище.

1 МЗП

4173,00 грн.

 

       Мораторій на проведення перевірок.

       З 01.01.2019 року втратив чинність Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».  Тобто мораторій на перевірки більше не діє.

       Законом України від 06.12.2016р. №1774-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” визначено, що мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

       Згідно з Законом України “Про оплату праці” роботодавець не має права встановлювати розмір оплати за виконану місячну норму праці меншим за цей показник.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на усій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання.

       Проаналізована виплата заробітної плати найманим працівникам за  І квартал 2019 року серед юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців    м. Ізюм:

       По фізичним особам-підприємцям є 23 випадки виплати заробітної плати найманим працівникам нижче мінімального розміру, що на 3 більше ніж за аналогічний період 2018 року.

       По юридичним особам – 17 випадків, що на 9 менше ніж за аналогічний період 2018 року.

        Вищезазначені суб’єкти господарювання надають пояснення щодо недотримання ними мінімальних державних гарантій з оплати праці. Згідно наданих пояснень юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців випадки виплати заробітної плати найманим працівникам нижче мінімального розміру, відбулися у зв’язку з оформленням найманих працівників на умовах неповного робочого часу, тому виплата здійснювалася пропорційно відпрацьованому часу або по договорам цивільно-правового характеру.

Легалізація зайнятості найманих працівників, згідно чинного законодавства

       Керівники підприємств, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і норм законодавства щодо виплати заробітної плати.                                                                                              

       Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

        З метою подолання неформальних трудових відносин під час проведення спостережень суб’єктів господарської діяльності проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо переваг легальної зайнятості та вимог чинного законодавства стосовно укладення роботодавцями трудових відносин з найманими працівниками.                                                           

       Значна частина роботодавців усвідомлює важливість легальної виплати заробітної плати і працює в законодавчому полі, але є випадки, коли роботодавці навмисно чи несвідомо  допускають порушення чинного законодавства. Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України винні в порушенні законодавства про працю юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафів від 4173,00 грн. до 417300,00 грн., тобто від однієї до ста мінімальних зарплат.

        З метою легалізації тіньової зайнятості населення в місті проводяться співбесіди з роботодавцями, які здійснюють господарську діяльність на території міста Ізюм в мережах магазинів мобільного зв’язку, в аптечних закладах та у сфері страхування,  які надають стоматологічні послуги щодо фактичної кількості найманих працівників, їх роботи на умовах неповного робочого дня та легалізації зайнятості.

Стан наповнення місцевого бюджету суб’єктами господарювання, які ведуть підприємницьку діяльність на території міста.

       Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального рівня і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку .

       Доходи місцевих бюджетів мають відповідну законодавчу базу — Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України “Про податкову систему України”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші нормативні акти.

        У Законі “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

        Проведений аналіз сплати податків до місцевого бюджету суб’єктами господарювання, які ведуть підприємницьку діяльність на території міста Ізюм в мережах магазинів мобільного зв’язку, в аптечних закладах та у сфері страхування, які надають стоматологічні послуги. З вищезазначеними суб’єктами господарювання проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо сплати податків до місцевого бюджету, які будуть спрямовуватись на соціально-економічний розвиток території.

Контроль за додержанням законодавства про працю.

        Для здійснення контрольних повноважень міськими радами міст обласного значення у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю було введено посаду головного спеціаліста – інспектора з праці управління економіки та інвестицій апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради, згідно рішення 44 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 27.07.2017 р. №1126.

        Головним спеціалістом – інспектором з праці в складі мобільної групи, створеної згідно рішення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, було здійснено виїзний моніторинг по суб’єктам господарювання без належного оформлення, з питань своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, виконання найманим працівником роботи повний робочий день при оформленні його на неповний, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати.

       Також було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю з приводу своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати серед суб’єктів підприємницької діяльності, за результатами якої було отримано пояснення від останніх.

          На виконання Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2018 р. № 295, було проведено 5 інспекційних відвідувань юридичних осіб та фізичних осіб, які використовують найману працю, також здійснено інформування 16 роботодавців та їх найманих працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, за результатами якого було створено 2 робочих місця.

         Виконавчий комітет Ізюмської міської ради наголошує на тому, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов’язкові по всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Тому, свідоме заниження роботодавцями належного розміру заробітної плати або виплата її “у конверті” є грубим порушенням законодавства у сфері праці.

      Звертаємо увагу на те, що керівники підприємств при нарахуванні заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і норм законодавства щодо виплати заробітної плати. Захист прав та гарантій найманих працівників гарантується державою та є обов’язком для роботодавців всіх форм власності і господарювання.

        Просимо роботодавців врахувати зміни до чинного законодавства в частині оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками та дотримуватися чинного законодавства.

 

 

 

Електронна платформа Громадський бюджет