Офіційний сайт міста Ізюм

371 переглядiв

Легалізація виплати заробітної плати

img1026405fdd3e1d5a48f473fc2da8c6d6

При виконавчому комітеті Ізюмської міської ради створена міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, згідно рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради №0277 від 22.03.2017р. “Про затвердження положення та нового складу міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення”.     Основними завданнями міської робочої групи є:

– сприяння діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

– підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

Станом на 01.09.2018р. було проведено 6 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких розглядалися такі питання:

Стан впровадження законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати найманим працівникам.

Верховна Рада України прийняла Закон України “Про державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017р. №2446-VІІІ, яким встановлено, що з                    1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата – 3 723,00 гривень.

Законом України від 06.12.2016р. №1774-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” визначено, що мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Згідно з Законом України “Про оплату праці” роботодавець не має права встановлювати розмір оплати за виконану місячну норму праці меншим за цей показник.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на усій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання.

Поряд із цим інформуємо, що Верховна Рада України прийняла закони, якими у 2018 році посилено фінансову відповідальність за виплату заробітної плати у “конвертах”, або не оформлення трудових відносин з найманими працівниками та недотримання мінімальних гарантій оплати праці. Зокрема, за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин – 111690,00 грн., несвоєчасну виплату зарплати – 11169,00 грн.

За І квартал 2018 року серед юридичних осіб зафіксовано 20 випадків виплати заробітної плати найманим працівникам нижче мінімального розміру, за ІІ квартал 2018 року – 29 випадків.

Серед фізичних осіб-підприємців за І квартал 2018 року  зафіксовано 26 випадки, за ІІ квартал 2018 року – 43 випадки.

Вищезазначені суб’єкти господарювання надали пояснення щодо недотримання ними мінімальних державних гарантій з оплати праці. Згідно наданих пояснень юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців випадки виплати заробітної плати найманим працівникам нижче мінімального розміру, відбулися у зв’язку з оформленням найманих працівників на умовах неповного робочого дня або по договорам цивільно-правового характеру, тому виплата здійснювалася пропорційно відпрацьованому часу.

Легалізація зайнятості найманих працівників, згідно чинного законодавства

Керівники підприємств, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і норм законодавства щодо виплати заробітної плати.                                                                                             

Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

З метою подолання неформальних трудових відносин під час проведення спостережень суб’єктів господарської діяльності проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо переваг легальної зайнятості та вимог чинного законодавства стосовно укладення роботодавцями трудових відносин з найманими працівниками.                                                          

Значна частина роботодавців усвідомлює важливість легальної виплати заробітної плати і працює в законодавчому полі, але є випадки, коли роботодавці навмисно чи несвідомо  допускають порушення чинного законодавства. Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України винні в порушенні законодавства про працю юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу від     3723 грн. аж до 372300 грн., тобто до ста мінімальних зарплат.

З метою легалізації тіньової зайнятості населення в місті проводяться співбесіди з фізичними особами-підприємцями, з юридичними особами, з представниками аптечних закладів щодо фактичної кількості найманих працівників, їх роботи на умовах неповного робочого дня та легалізації зайнятості. За результатами проведених співбесід легалізовано 5 робочих місць.

Моніторинги діяльності мешканців міста, які займаються наданням послуг, без реєстрації підприємницької діяльності.

Право на здійснення підприємницької діяльності є одним з конституційних прав громадянина. Згідно статті 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Згідно статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Статус фізичної особи – підприємця – це юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Членами міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведені виїзні моніторинги діяльності мешканців міста, які займаються наданням послуг, без реєстрації підприємницької діяльності, а саме: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів та пункти прийому металобрухту.

За результатами проведеної роботи фізична особа, яка займалась наданням послуг – технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, оформила підприємницьку діяльність, згідно чинного законодавства.

 Ізюмським ВП ГУНП в Харківській області були перевірені пункти прийому металобрухту щодо їх законної діяльності. Дані об’єкти взяті на контроль.

Стан наповнення місцевого бюджету суб’єктами господарювання, які ведуть підприємницьку діяльність на території міста.

Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального рівня і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку .

Доходи місцевих бюджетів мають відповідну законодавчу базу — Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України “Про податкову систему України”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші нормативні акти.

У Законі “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Проведений аналіз сплати податків до місцевого бюджету суб’єктами господарювання, банківськими установами міста, державними організаціями і установами міста, які ведуть господарську діяльність на теритрії міста.  Сплачують до місцевого бюджету ті суб’єкти господарювання, організації і установи міста, у яких є централізована бухгалтерія. З іншими суб’єктами господарювання, які ведуть підприємницьку діяльність на території міста, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо сплати податків до місцевого бюджету, які будуть спрямовуватись на соціально-економічний розвиток території.

Контроль за додержанням законодавства про працю.

Для здійснення контрольних повноважень міськими радами міст обласного значення у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю було введено посаду головного спеціаліста – інспектора з праці управління економіки та інвестицій апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради, згідно рішення 44 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 27.07.2017 р. №1126.

Головним спеціалістом – інспектором з праці в складі мобільної групи, створеної згідно рішення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, було здійснено виїзний моніторинг по суб’єктам господарювання без належного оформлення, з питань своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, виконання найманим працівником роботи повний робочий день при оформленні його на неповний, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати.

Також було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю з приводу своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати серед суб’єктів підприємницької діяльності, за результатами якої було отримано пояснення від останніх.

На виконання п.33 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2018 р. № 295, було здійснено інформування роботодавців та найманих працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, за результатами якого було легалізовано 1 робоче місце.

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради наголошує на тому, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов’язкові на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Тому, свідоме заниження роботодавцями належного розміру заробітної плати або виплата її “у конверті” є грубим порушенням законодавства у сфері праці.

 Звертаємо увагу на те, що керівники підприємств при нарахуванні заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і норм законодавства щодо виплати заробітної плати. Захист прав та гарантій найманих працівників гарантується державою та є обов’язком для роботодавців всіх форм власності і господарювання.

Просимо роботодавців врахувати зміни до чинного законодавства в частині оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками та дотримуватися чинного законодавства.