132 переглядiв

 Мамо, якщо тобі не байдужа  моя доля, то я чекаю на тебе.

 image_5aa58057273a56.98452400

Якщо Бог не дає комусь змоги самому народити дитину, або якщо вже є свої діти, але родині не байдуже як складеться життя тих дітей, які не мають  батьків, то в них є можливість взяти малюка з дитячого будинку.  При цьому, прийомні батьки мають зрозуміти, що діти  не знають рідної мами, не знають іншої любові, що для  покинутої дитини, родина – це ви.   

Звичайно, дитина повинна зростати в сім’ї рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній родині є прийомна сім’я. Сім’ю, яка підтримує теплі родинні стосунки, разом долає негаразди, радієм успіхам, виховує дітей та навчає їх шанувати старших та любити Батьківщину.

В нашому місті Ізюм створено та функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 16 прийомних дітей та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких проживає 13 дітей. В умовах прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу дитині надається соціальний захист її майнових та житлових прав, догляд, виховання, корекція розвитку, вирішення медичних проблем, подолання психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини,  яка залишилась без піклування рідних батьків. Під час перебування дитини у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу держава виконує функції опікуна через соціальних працівників. Держава не тільки фінансує, а й контролює утримання та виховання дитини в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, надає допомогу на її розвиток, соціалізацію, організовує соціальне супроводження даних сімей та дитини.

Громадяни, які вирішили розпочати процес створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, перш за все,  мають звернутися до Ізюмського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ізюмської міської ради за адресою: м. Ізюм, вул. Соборна, 20,  ІІ  поверх, тел. 2-85-71,  та Служби в справах дітей Ізюмської міської ради: м. Ізюм, площа Центральна, 1,  1V поверх, які є відповідальними з питань сімейних форм утримання дітей.

Якщо ви бажаєте створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного, типу,

  • вам необхідно: 

1.Подати до служби у справах дітей за місцем проживання заяву про бажання створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу і такі документи:

-довідку про склад сім’ї;

-копію свідоцтва про шлюб (для подружжя); 

-копії паспортів;

-довідку про етап свого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом із вами;

-довідку про ваші доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

-довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання;

-письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із вами, на утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, засвідчену нотаріально.

2.Пройти навчання для кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання та отримати довідку про проходження курсу підготовки та рекомендацію центру.

3.Зареєструватися у службі у справах дітей за місцем проживання як потенційні прийомні батьки або батьки-вихователі та отримати висновок про можливість створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу.

4.Ознайомитися з банком даних на дітей та за участі служби у справах дітей та соціального працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді визначитись щодо взаємодобору дитини та сім’ї.

5.Відвідати інтернатний заклад та встановити контакт з дитиною.

6.Районна державна адміністрація або міськвиконком Приймає рішення про влаштування дитини у вашу сім’ю.

7.Дитина є членом вашої родини,

8.Вашу сім’ю буде відвідувати соціальний працівник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

Не можуть бути прийомними батьками, батьками-вихователями особи, які:

– не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки- вихователі;

– визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

– позбавлені батьківських прав;

– були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками- вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

– за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди І і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

– перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

– зловживають спиртними напоями або вживають наркотичні засоби;

– страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які’ не можуть бути усиновлювачами;

– були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181,187,4524 і 442 Кримінального кодексу

України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

– з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, а також особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

 

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути меншим ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на прийомних дітей та дітей- вихованців становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та розміром інших виплат (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

Прийомним батькам та батькам-вихователям виплачується грошове забезпечення за надання соціальних послуг у розмірі 35% від соціальної допомоги на кожну дитину. Проте його розмір не може перевищувати: у прийомній сім’ї — півтора прожиткових мінімуми, у дитячому будинку сімейного типу — п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи.

Ізюмський  центр соціальних служб

для сімї, дітей та молоді

Електронна платформа Громадський бюджет