Офіційний сайт міста Ізюм

53 переглядiв

Нормативно-правові акти_П О Л О Ж Е Н Н Я про громадський контроль в сфері благоустрою м. Ізюма

 

Додаток № 1

до рішення Ізюмської

міської ради 5 скликання

від 26 березня 2008р. №2022

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський контроль в сфері

благоустрою м. Ізюма

 

 1. Загальні положення

Громадський контроль в сфері благоустрою м. Ізюма     відповідно до ст. 41 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”  , Законів України „Про органи самоорганізації населення”, „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів” (наказ Мінбуду від 16.01.07 р. №7) здійснюється громадськими контролерами.

Громадські контролери у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і стандартами щодо вимог благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, наказами Ізюмської міської ради і її виконавчого комітету та Правилами благоустрою м. Ізюма.

 1. Участь громадських контролерів в управлінні у сфері благоустрою міста.

До повноважень громадських контролерів, як представників органу самоорганізації населення належить:

– внесення в установленому порядку на розгляд Ізюмської міської ради пропозицій з питань благоустрою міста;

– організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою міста;

– здійснення контролю за дотриманням „Правил благоустрою м. Ізюма”

– інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста;

– вирішення інших питань у цій сфері відповідно до законодавства та „Правил благоустрою м. Ізюма”.

 1. Порядок призначення  громадських  контролерів.

3.1. Громадськими  контролерами в сфері благоустрою можуть бути громадяни  України – мешканці м. Ізюма, яким виповнилося 18 років.

3.2. Кандидатів у  громадські контролери з числа найбільш активних та здатних до відповідної громадської діяльності мешканців міста можуть пропонувати керівники житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств, будинкових комітетів, об٬єднань співвласників багатоквартирних будинків та голови квартальних комітетів ( у приватному секторі).

3.4. Громадський контролер повинен пройти інструктаж  в Управлінні житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради з питань дотримання вимог законодавства, здійснення контрольних перевірок, складання за їх результатами протоколів про правопорушення законодавства у сфері благоустрою міста та інструктаж з техніки безпеки.

3.5. Громадські контролери призначаються розпорядженням міського голови після проходження співбесіди та виявлення  претендентом знань з основ законодавства з питань благоустрою міста за поданням Управління житлово – комунального господарства Ізюмської міської ради.

3.6. Громадські контролери отримують посвідчення встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження ( додаток № 2 ).

3.7. Посвідчення громадського контролера видається  виконавчим комітетом Ізюмської міської ради на підставі подання Управління житлово – комунального господарства Ізюмської міської ради терміном на один рік із щорічним подовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського контролера про виконану роботу.

3.8. Громадські контролери виконують роботу на громадських засадах, без звільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.

 1. Права та обов’язки  громадських контролерів у сфері благоустрою міста.

Громадські контролери у сфері  благоустрою м. Ізюма:

 • –                              проводять роз٬яснювальну роботу з керівниками та працівниками підприємств, установ, організацій міста всіх форм власності та з окремими громадянами з питань дотримання „Правил благоустрою м. Ізюма”;
 • –                              беруть участь самостійно та спільно з представниками  органів місцевого самоврядування у проведенні рейдів-перевірок додержання підприємствами, установами , організаціями та громадянами міста „Правил благоустрою м. Ізюма”;
 • –                              проводять перевірки і складають протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою міста у відповідності до законодавства;
 • –                              подають протоколи про правопорушення до адміністративної комісії виконавчого комітету Ізюмської міської ради та ( в разі необхідності) до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності;
 • –                              надають допомогу органам місцевого самоврядування щодо запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою міста;
 • –                              здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

Громадські контролери зобов٬язані:

–            дотримуватися вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

–            сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати   Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

–            щокварталу до 5-го числа наступного за звітним кварталом та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради щоквартальні та щорічні звіти про проведену роботу.

 1. Координація роботи громадських  контролерів.

Координація роботи громадських контролерів покладається на  Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради.

Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради надає громадським контролерам  методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю, ознайомлює їх з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю, готує подання про видачу інспекторам посвідчень та про подовження терміну виконання функцій громадського контролера.

Громадські контролери подають до Управління житлово-комунального господарства складені ними протоколи про правопорушення для розгляду їх адміністративною комісією.

За потребою сторін спільно з керівництвом Управління житлово-комунального господарства громадські контролери планують проведення необхідних за певних обставин заходів у сфері благоустрою міста та здійсненні контролю за дотриманням „Правил благоустрою м. Ізюма”.

Результати діяльності громадського контролю за станом благоустрою міста підлягають оприлюдненню на зборах мешканців  певних мікрорайонів міста та в місцевих засобах масової інформації.

 1. Відповідальність громадських контролерів.

Міська рада, її виконавчий комітет та Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради контролюють діяльність громадських контролерів щодо дотримання ними чинного законодавства та цього Положення і має право позбавити їх права виконувати обов٬язки з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

 • –                              неналежного виконання ними обов٬язків громадських контролерів;
 • –                             ненадання у встановлені терміни щоквартальних та річних звітів або негативної їх оцінки;
 • –                             учинення громадським контролером порушень законодавства  з питань благоустрою міста, перевищення повноважень, а також інших протиправних дій при виконанні обов٬язків громадського контролера благоустрою міста.

 

Позбавлення права виконання обов٬язків громадських контролерів з анулюванням відповідного посвідчення відбувається на підставі розпорядження міського голови.

 

Секретар міської ради                                                                    К.С.Ольшанський

 

Додаток № 2

до рішення Ізюмської

міської ради 5 скликання

від 26 березня 2008р. №2022

 

 

ЗРАЗОК

посвідчення громадського контролера благоустрою м. Ізюма

 

ПОСВІДЧЕННЯ

Державний                         громадського

герб                                  контролера

України                            благоустрою

м. Ізюма

 

Перша сторінка розвороту              Друга сторінка розвороту

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

 

Посвдчення №______________

 

Прізвище______________________

 

Ім٬я___________________________

 

По батькові____________________

 

є громадським контролером

благоустрою м. Ізюма.

____________________________

(посада особи, що видала посвідчення)

__________________________________________________

(ПІБ особи, що видала посвідчення)

„_____”_____________20_____рік

__________   (_________________)

(підпис)                               (прізвище)

 

Посвідчення дійсне

до „____”________” 20_______р.

 

М.П.

 

Відмітка про продовження

строку дії посвідчення.

Продовжено                           Продовжено

 

до”___”______20___р.                 до „___”______20___р.

 

 

 

М.П.                                             М.П.

 

Перша сторінка вкладки                  Друга сторінка вкладки

 

Згідно зі ст. 41 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” та Положення  про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, що затверджене наказом Мінбуду від 16.01.2007 р. № 7, громадський контролер МАЄ  ПРАВО:

брати участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою м. Ізюма;

 

проводити перевірки, складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою м. Ізюма і подавати їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

надавати допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою м. Ізюма у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;          здійснювати інші повноваження відповідно до закону.

Секретар міської ради К.С.Ольшанський