Офіційний сайт міста Ізюм

222 переглядiв

Нормативно-правові акти_”Почесний громадянин міста Ізюм”

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 27 сесії Ізюмської

міської ради 6 скликання

від 27 квітня 2011 року №1132

 

Положення про звання

“Почесний громадянин міста Ізюм”

Дане Положення встановлює статус, порядок присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм”, права і пільги Почесного громадянина міста Ізюм.

1.3агальні положення

1.1.Звання “Почесний громадянин міста Ізюм” є вищою міською нагородою, однією з форм заохочення громадян, які видатними досягненнями в виробничій, науковій, культурній та громадській діяльності особисто сприяли економічному, технічному та духовному розвитку міста, досягли визнання в різних галузях літератури та мистецтва, фізичної культури та спорту, відродженню та примноженню надбань національної культури, створенню матеріальних та духовних цінностей, зробили вагомий внесок в миротворчу, доброчинну діяльність, проявили мужність і відвагу під час порятунку людей, ліквідації наслідків надзвичайних природних та техногенних ситуацій.

1.2.Звання “Почесний громадянин міста Ізюм” може надаватися мешканцям інших міст України, а також громадянам інших держав за особливо значний внесок в розвиток та розбудову міста Ізюм, піднесення його авторитету на обласному, державному та міжнародному рівнях.

1.3.Право присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” належить виключно Ізюмській міській раді та затверджується рішенням Ізюмської міської ради за поданням Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм”.

1.4.Присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” відбувається щорічно напередодні святкування Дня заснування міста Ізюм (друга субота червня місяця).

1.5.Звання “Почесний громадянин міста Ізюм” присвоюється лише один раз і є прижиттєвим.

Звання “Почесний громадянин міста Ізюм” присвоюється не більше як 1 (одній) особі на рік.

1.7.Персональні дані громадянина, якому присвоєно звання “Почесний громадянин міста Ізюм”, вносяться в “Книгу Почесних громадян міста Ізюм”, що довічно зберігається у загальному відділі виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

1.8. Особам, яким присвоєно звання, в урочистій обстановці під час святкування Дня заснування міста Ізюм вручаються свідоцтво, посвідчення, нагрудний знак, які відповідають еталонним описам ( додаток).

1.9. Нагородження проводиться Ізюмським міським головою або секретарем Ізюмської міської ради.

 

  1. Порядок присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм”

2.1. Подання про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм”надсилається на ім’я Ізюмського міського голови не пізніше 1 квітня поточного року.

2.2. Попередній розгляд подання проводиться на засіданні спеціально створеної розпорядженням міського голови “Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” (далі – Комісія) до 20 квітня поточного року. До складу Комісії в обов’язковому порядку повинні бути включені по представнику від депутатських фракцій, два представника від Ізюмського міського голови та члени постійної комісії Ізюмської міської ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та гуманітарної політики. Рішення Комісії носить дорадчий характер.

Робота по розгляду пропозицій, узагальненню матеріалів, пов’язаних з присвоєнням звання “Почесний громадянин міста Ізюм”, покладається на Комісію.

2.3. Клопотання про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” можуть подавати:

-Ізюмський міський голова;

– постійні комісії Ізюмської міської ради;

– юридичні особи;

– фізичні особи, за умови підтримки їх клопотання державними та громадськими організаціями;

– трудові колективи підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування та форм власності;

– державні та громадські організації, релігійні конфесії, політичні партії.

2.4.Самовисування на звання “Почесний громадянин міста Ізюм” забороняється.

2.5.До клопотання про присвоєння звання додаються:

– лист-подання;

– докладна біографія претендента з додатком документів, що підтверджують факти біографії, що мають значення для присвоєння почесного звання;

– виписка з протоколу зборів трудового колективу, засідання відповідного органа громадського об’єднання, політичної або релігійної організації;

– дві кольорові фотокартки, розміром 3 х4 см.

2.6. Клопотання на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм”, що надійшли на ім’я Ізюмського міського голови, публікуються в засобах масової інформації для участі жителів міста в обговоренні , яке триває протягом тридцяти календарних днів з дня публікації.

Пропозиції та рекомендації, які надійшли від громадян після публікації, передаються Комісії, узагальнюються та виносяться на розгляд Ізюмської міської ради, в термін не більше одного місяця.

 

  1. Порядок розгляду матеріалів щодо присвоєння звання

“Почесний громадянин міста Ізюм”

3.1.Про надходження клопотання щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” виконавчий комітет Ізюмської міської ради інформує голову Комісії та її членів.

3.2.Засідання Комісії протоколюються, протокол підписується головою та всіма присутніми на засіданні членами Комісії. Комісія є повноважною у разі присутності на засіданні більшості її членів від загального складу.

  • 3. Засідання Комісії проводиться не менше одного разу на рік, підсумкове засідання проводиться до 20 травня.
  • 4. У разі надходження клопотань більше ніж по одній особі Комісія рекомендує на розгляд Ізюмської міської ради лише одну кандидатуру.
  • 5. Протокол засідання Комісії разом з іншими документами розглядається на засіданнях постійних комісій Ізюмської міської ради та разом з проектом рішення виноситься на розгляд Ізюмської міської ради.

3.6. Остаточне рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” приймається на пленарному засіданні Ізюмської міської ради більшістю від загального складу міської ради.

3.7.Рішення Ізюмської міської ради про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” набуває чинності з дати його прийняття.

3.8. Робота по узагальненню клопотань про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм”, подання їх на розгляд Комісії, постійних комісій Ізюмської міської ради, здійснення записів у “Книзі Почесних громадян міста Ізюм” покладається на загальний відділ виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

 

  1. Права і пільги громадян, яким присвоєно звання

“Почесний громадянин міста Ізюм”

4.1. Почесному громадянину міста виявляються всі знаки уваги, що відповідають його високому званню, соціальному статусу. Він персонально запрошується як почесна особа на заходи, присвячені державним святам і іншим важливим подіям у житті міста.

4.2. Особи, яким присвоєно звання, мають право публічного користування ним у зв’язку зі своїм ім’ям.

4.3. Почесний громадянин міста Ізюм має права і пільги на:

позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами Ізюмської міської ради, виконавчого комітету Ізюмської міської ради , керівниками установ, підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності;

безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту (за винятком таксі) при пред’явленні посвідчення;

звільнення від сплати податку на землю під приватну забудову.

4.4. Витрати, пов’язані з реалізацією Почесними громадянами прав і пільг, передбачених цим Положенням, а також організацією похорону Почесних громадян, що постійно проживали в місті Ізюм, оплачуються з бюджету міста.

 

  1. Обмеження щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” та його позбавлення

5.1.Звання “Почесний громадянин міста Ізюм” не може бути надане тим громадянам, які скоїли раніше карні злочини, були засудженими, і судимість яких не погашена.

5.2.Питання щодо позбавлення звання “Почесний громадянин міста Ізюм” розглядає Ізюмська міська рада у разі здійснення особою карного злочину, за який особу засуджено, і вирок щодо якого вступив в законну силу, або інших протиправних дій, які нанесли Ізюмській громаді моральні та матеріальні збитки.

5.3.Громадянин, позбавлений звання “Почесний громадянин міста Ізюм” позбавляється встановлених прав і пільг , встановлених цим Положенням.

  1. Заключні положення

6.1.Оприлюднення інформації щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” забезпечується відділом організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

6.2.Проведення виплати матеріальної винагороди в сумі ½ мінімальної заробітної плати до святкування Дня заснування міста Ізюм в межах бюджетного фінансування проводиться Управлінням праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

6.3.Виготовлення посвідчень, свідоцтв, нагрудних знаків та “Книги Почесних громадян міста Ізюм” забезпечує виконавчий комітет Ізюмської міської ради.

6.4.Збереження та облік посвідчень, свідоцтв, нагрудних знаків”Почесний громадянин міста Ізюм” забезпечує відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету  Ізюмської міської ради.

6.5.У випадку втрати (псування) свідоцтва та нагрудного знаку”Почесний громадянин міста Ізюм” їх дублікат не видається, у випадку втрати посвідчення особа звертається до відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Ізюмської міської ради щодо видачі дублікату.

6.6.У разі смерті особи, відзначеної званням “Почесний громадянин міста Ізюм”, посвідчення, свідоцтво та нагрудний знак залишаються у спадкоємців без права носіння та отримання пільг, а в разі їх відсутності або за бажанням спадкоємців передаються на збереження до архівного відділу Ізюмської міської ради.

6.7.Положення вступає в силу з моменту прийняття міською радою і поширюється на всіх Почесних громадян міста Ізюма, в тому числі на тих, кому звання “Почесний громадянин міста Ізюма” присвоєно до прийняття цього Положення.

 

Секретар міської ради  А.В. Кукла

Додаток

до Положення про звання

„Почесний громадянин міста Ізюм”

 

 

Еталонні описи

нагрудного знаку “Почесний громадянин міста Ізюм”,

посвідчення “Почесний громадянин міста Ізюм”,

«Свідоцтва про присвоєння звання Почесний громадянин міста Ізюм”,

“Книги Почесних громадян міста Ізюм”

 

1.1.Нагрудний знак “Почесний громадянин міста Ізюм”, виготовлений з металу сріблястого кольору, має форму кола діаметром 32 мм.

У центральній частині знака розміщено герб міста Ізюм (кольорові емалі), по периметру – напис “Почесний громадянин міста Ізюм” синього кольору (емаль) на золотому фоні.

Нагрудний знак кріпиться застібкою фрачного типу.

Для зберігання нагрудного знаку передбачається виготовлення відповідного футляру.

1.2.Свідоцтво про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” друкується на спеціальному папері, форматом 297 х 420 мм., з орнаментом у слобожанському стилі. У горішній частині орнаменту розміщено герб міста Ізюм, Державний Прапор України та Прапор міста Ізюм.

У центральній частині розміщений напис “Свідоцтво” – виповнений тисненням золотою фольгою стилізованим шрифтом. Нижче – напис “про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм””, потім – місце для заповнення П.І.Б. особи, яка нагороджується, перелік її досягнень, місце для напису “Ізюмський міський голова”, підпису, прізвища та ініціалів Ізюмського міського голови, також рядки для заповнення дати та номера відповідного рішення сесії Ізюмської міської ради.

Свідоцтво скріплено печаткою Ізюмської міської ради. Свідоцтво вкладається в папку темно-синього кольору, на обкладинці якої тисненням нанесено герб міста Ізюм.

1.3.Книга Почесних громадян м.Ізюм складається з 72 аркушів форматом 297 х 420 мм, з орнаментом. У горішній частині орнаменту розміщено герб м.Ізюм. Написи про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ізюм” проводяться каліграфічним почерком, аркуші мають бути пронумеровані, книга – прошита.

На одному аркуші можуть бути зроблені записи на одну особу.

У центральній частині розміщений напис “Звання Почесний громадянин міста Ізюм присвоєно”, далі – зліва у стовпчик: місце для фото, розміром 3 х 4см, напроти фото – 5 рядків для напису: П.І.Б. особи, її посада, напис “за досягнення…..” та № посвідчення, рядок для запису дати та № рішення Ізюмської міської ради.

Обкладинка – темно-синя. В центральній частині лицьової стороні книги бронзою викарбовано герб міста та напис “Книга Почесних громадян міста Ізюм”, в нижній частині напис – “Заснована Ізюмською міською радою 6 скликання, дата та рік”.

1.4. Посвідчення “Почесного громадянина м.Ізюм”, розміром 100 х 70 мм., на міцному папері. На лицьовій частині нанесені герб м.Ізюм, напис: на одному рядку “Посвідчення”, на другому – “Почесного громадянина міста Ізюм”.

Зі зворотного боку заповнюються елементи посвідчення.

Заповнення зворотного боку посвідчення:

в горішній частині розміщені: напис “Посвідчення №”, два вільних рядки для заповнення прізвища, ім’я та по – батькові особи, написи “присвоєно звання Почесний громадянин міста Ізюм”, “Рішення Ізюмської міської ради” №_________від “_____”________р. ( ___сесія _____скликання) .

“Ізюмський міський голова”, підпис, прізвище та ініціали Ізюмського міського голови, печатка Ізюмської міської ради.

Після заповнення всіх елементів посвідчення ламінується.

1.5. Посвідчення Почесного громадянина м.Ізюм, Свідоцтво про присвоєння звання “Почесний громадянин м.Ізюм”, нагрудний знак “Почесний громадянин міста Ізюм” та запис у Книзі Почесних громадян міста Ізюм мають один реєстраційний номер.

 

Секретар міської ради А.В. Кукла