500 переглядiв

Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою

       Держгеокадастр

       І. Загальні положення

       1. Цей Порядок визначає механізм використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою та є обов’язковим для використання розробниками документації із землеустрою.

       2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

       Геодезична інформація – інформація про пункти Державної геодезичної мережі (далі – ДГМ), яка включає опис їх центрів, місцезнаходження, значення координат, висот і вимірів, якими вони зв’язані із суміжними геодезичними пунктами;

       Геодезична площа геопросторового об’єкта – площа геопросторового об’єкта, визначена за координатами поворотних точок меж та віднесена на поверхню референц-еліпсоїда;

       Місцеві системи координат (далі – МСК) – системи координат, однозначно зв’язані з Державною геодезичною референцною системою координат УСК-2000 та встановлені на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

       Паспорт місцевої системи координат – сукупність технічних характеристик місцевої системи координат;

       Площа геопросторового об’єкта – офіційна площа об’єкта, встановлена в документації із землеустрою;

       ITRS (International Terrestrial Reference System) – Міжнародна земна референцна система, реалізована Секцією координатної основи Центрального бюро Міжнародної служби обертання Землі;

       ITRF2000 (International Terrestrial Reference Frame 2000) – Міжнародна земна референцна система на епоху 2000 року;

       ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) – Європейська земна референцна система 1989 року;

       WGS-84 (World Geodetic System 1984) – Світова геодезична система координат 1984 року;

       RTK (Real Time Kinematic) – режим спостережень глобальної навігаційної супутникової системи (далі – ГНСС), який дає змогу визначати місцеположення пунктів точок у реальному часі.

       3. Використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 проводиться з дотриманням таких принципів:

  • використання міжнародного досвіду впровадження геодезичних референцних систем координат;
  • застосування строгих математичних методів забезпечення координатних операцій перетворення та трансформування координат від малоточних систем координат до високоточних;
  • врахування адміністративно-територіального устрою України;
  • використання існуючої нормативно-технічної та програмно-методичної інфраструктури ведення Державного земельного кадастру.

       

       ІІ. Системи координат, які застосовуються при здійсненні робіт із землеустрою

       1. Координатною основою при здійсненні робіт із землеустрою є Державна геодезична референцна система координат УСК-2000 (далі – система координат УСК-2000).

       Система координат УСК-2000 встановлюється за умови паралельності її осей просторовим осям системи ITRS. За поверхню відліку в системі координат УСК-2000 приймається референц-еліпсоїд Красовського.

       Система координат УСК-2000 має однозначний геодезичний зв’язок із системою ITRS/ITRF2000.

       Нормальні висоти геодезичних пунктів визначаються в Балтійській системі висот 1977 року, вихідним початком якої є нуль Кронштадтського футштока.

       Система координат УСК-2000 на місцевості закріплена пунктами ДГМ.

       2. мГеодезичною основою при здійсненні робіт із землеустрою є:

       пункти ДГМ 1-3 класів;

       пункти геодезичних мереж згущення (далі – ГМЗ) 4 класу, 1 та 2 розрядів;

       пункти знімальної геодезичної мережі.

      3. Координати пунктів ДГМ, ГМЗ та поворотних точок меж геопросторових об’єктів визначаються:

        геодезичними (еліпсоїдальними) координатами – широта (В), довгота (L), висота (Н);

       прямокутними координатами (x, y) в проекції Гаусса – Крюгера в системі координат УСК-2000 або місцевих системах координат, що однозначно зв’язані із системою координат УСК-2000.

 

       ІІІ. Використання системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою

Електронна платформа Громадський бюджет